Artikler

Næstved-Bladet d. 22. januar 2013:

Er Mindfulness hokus pokus 2?

ID-life Coach Hanne Keller Borup, som arbejder med stress, selvværd og selvudvikling underviser også i mindfulness og tilbyder coaching.

Mindfulness er en meditationsform og måske har nogle et løftet øjenbryn i forhold til meditation, idet det leder hen på mystik, hokuspokus, noget religiøst eller spirituelt, hvor man skal sidde i lotus-stilling og sige ”Hammmm”, siger Hanne Keller Borup og forklarer: Mindfulness handler egentlig bare om at opøve sin opmærksom, og eftersom opmærksomhed er noget vi alle oplever, så er det vel ikke så fremmed og irrelevant længere.

Ved mindfulness opdager vi dog, hvor ofte vore tanker kan overskygge vores opmærksomhed og nærvær, selv i korte øjeblikke kan de bortføre vore sanser. Mange har sikkert prøvet at køre i bil for at opdage, at man ikke har lagt mærke til en bestemt strækning eller hvordan tankerne kan drive en væk fra det, man foretager sig, fortæller Hanne Keller Borup.

Og det er netop nærvær og opmærksomhed, der er så relevant i vores hverdag med travlhed, stress og kriser. Ved mindfulness opøver man den naturlige evne til koncentration, til indre ro samt til et øget velvære i krop og sind. Det bliver muligt at lægge tankerne og det dømmende sind mere til side og man oplever mere direkte med større accept af dét, der sker i ens liv. Desuden har det dokumenteret positiv effekt på hjerte/kar lidelser, immunforsvar, stress, tristhed og følelsesmæssige udfordringer, informerer Hanne Keller Borup.

Hanne Keller Borup laver kurser i februar 2013 i samarbejde med DOF Aftenskole i Næstved, men laver også gerne private grupper samt IntroWorkshop i mindfulness.

Desuden er Hanne Keller Borup også arrangør af IntroWorkshoppen, hvor bevægelsesmeditationen The Form – Reality Practice bliver introduceret af underviseren Rodrigo Rios. Det sker torsdag d. 31/1-13 kl. 18-21.30 på Farimagsvej 26 i Næstved (på den alternative kosmetologskole). Pris kr. 250,- tilmelding er nødvendig. tlf. 27 85 88 50 eller se mere på www.id-coach-borup.dk

 


 

Ugebladet, 27. november 2012:

Er Mindfulness hokuspokus?

ID-life Coach Hanne Keller Borup, som arbejder med stress, selvværd og selvudvikling underviser også i mindfulness og kombinerer det også i sin coaching, hvis der er ønske om det.

Mindfulness er en meditationsform og måske har nogle et løftet øjenbryn i forhold til meditation, idet det leder hen på mystik, hokuspokus, noget religiøst eller spirituelt, hvor man skal sidde i lotus-stilling og sige ”Hammmm”, siger Hanne Keller Borup med et smil og forklarer: Mindfulness handler egentlig bare om at opøve sin opmærksom, og eftersom opmærksomhed er noget vi alle oplever, så er det vel ikke så fremmed og irrelevant længere.

Ved mindfulness opdager vi dog, hvor ofte vore tanker kan overskygge vores opmærksomhed og nærvær, selv i korte øjeblikke kan de bortføre vore sanser. Mange har sikkert prøvet at køre i bil for at opdage, at man ikke har lagt mærke til en bestemt strækning eller hvordan tankerne kan drive en væk fra det, man foretager sig, fortæller Hanne Keller Borup.

Hvorfor er det så relevant at opøve sin opmærksomhed? Effekten ved at opøve sin opmærksomhed er ganske relevant i et samfund med travlhed, stress, kriser. Ved mindfulness opøver man den naturlige evne til koncentration, til indre ro samt til et øget velvære i krop og sind. Det bliver muligt at lægge tankerne og det dømmende sind mere til side og man oplever mere direkte med større accept af dét, der sker i ens liv.

Hanne Keller Borup oplyser, at  mindfulness træning også har dokumenteret effekt på hjerte/ karlidelser, stress, immunforsvar, tristhed og følelsesmæssige udfordringer.

Hanne Keller Borup laver kurser i februar 2013 i samarbejde med DOF Aftenskole i Næstved, hvor tilmelding kan ske. Hanne Keller Borup kommer gerne og fortæller om mindfulness, hvis man kan samle en mindre gruppe fx i eget hjem, hvor man også kan prøve nogle af øvelserne

 


 

 Næstved-Bladet 2. oktober 2012:

Gør du det, du vil? Eller sætter du begrænsninger for dig selv?
Sådan spørger ID-life Coach Hanne Keller Borup.

Så er det måske på tide at stoppe op

ID-life Coach Hanne Keller Borup coacher i temaerne Stress – Selvværd – og Selvudvikling.

Stress: I en travl hverdag kan det være svært at få tingene til at hænge sammen samt forene ens arbejdsliv og privatliv. Der stilles store krav til én og vi stiller også selv store krav, og midt i alle kravene, glemmer vi at stoppe op og spørge os selv, om vi nu også gør, det vi gerne vil.. Via stress coaching er der mulighed for at komme ud af den stressende cirkel, for igen at komme tilbage til det, der giver livskvalitet, siger Hanne Keller Borup

Selvværd: Et lavt selvværd kan stå i vejen for, at man udfolder sig i sin hverdag og i sit liv, og så man ikke gør dét, man gerne vil. Life Coachingen kan støtte en til, at man finder troen på sig selv igen, fortæller Hanne Keller Borup

Selvudvikling: Hvis bare.. så ville jeg, kunne jeg.. Ofte kører vi i gamle vaner og mønstre, fordi de er velkendte, men ikke fordi vi egentlig ønsker, det skal være sådan. Men ofte kommer man ikke videre, fordi man ikke ved, hvad man skal sætte i stedet. Life Coachingen kan gøre én opmærksom på de blinde punkter, så man kan gøre noget andet end det, man plejer at gøre, forklarer Hanne Keller Borup.

Life Coachingen foregår i Karrebæksminde. ID-life Coach Hanne Keller Borup er også uddannet mindfulness-instruktør og sygeplejerske.  www.id-coach-borup.dk

 


 

Næstved-Bladet 19. juni 2012:

Tankepleje via Coaching
Giv dine tanker et eftersyn. Det anbefaler lifecoach Hanne Keller Borup.

Kroppen forkæles med cremer, nyt tøj, motion og sund kost, vor bil sendes til service og vort hus bliver indrettet og malet. Men der er også brug for at plej tankerne.

”Vore tanker får ofte frit spil, især dem, som ikke gavner os – fx de bekymrende tanker eller de kritiske tanker. Disse tanker kan både være anstrengende og stressgivende, men også påvirke ens selvværd og selvtillid”, siger Hanne Keller Borup, der er ID-life Coach.

Hun arbejder især med mennesker, som har stress eller vil have styrket sit selvværd og selvtillid. Præstationsangst er udtalt, ligesom manger gerne vil ud af flinkeskolen.

Grundtanken i coaching er, at vi alle har et ekstra potentiale, men som vi måske ikke helt får udnyttet, netop fordi vi sætter os tankemæssige begrænsninger og som igen gør, at vi ikke helt lever i overensstemmelse med os selv. Ofte er vi os ikke bevidste om disse tankemæssige begrænsninger, da vi har leveregler, vaner og mønstre, som vi har levet efter i årevis, og som betragtes som værende den eneste sande mulighed, siger Hanne Keller Borup

Hun har praksis i Karrebæksminde, og kan finde ud af, om ens tanker påvirker en i negativ retnig. Og hva det gør ved ens ønsker og drømme. Korrigeret af Næstved-Bladet.

 


 

Ugebladet Næstved 15. maj 2012:

Vil du have styrket selvtilliden?

Lav selvtillid eller lavt selvværd kan påvirke alle aspekter i vort liv, det være sig i skolen, på arbejdet, vor karriere, vort privatliv og vort forhold til andre mennesker.  Det påvirker os ofte mere end vi går og regner med, siger ID-life Coach Hanne Keller Borup. Vi holder os tilbage, vi undgår, bliver nervøse, vi tvivler og tænker negative tanker, men der kan gøres noget ved det, fortæller ID-life Coach Hanne Keller Borup.

ID-life Coach Hanne Keller Borup har egen praksis i Karrebæksminde, og arbejder bl.a. med mennesker, som netop vil have styrket sit selvværd/selvtillid. Mange kommer hos mig for øjeblikket på grund af eksamensskræk, men også for at finde mod til at sige noget i større forsamlinger, slippe flinkeskolen og genfinde sin egen styrke til at gennemføre sine ønsker og drømme.

Der er næsten altid et eller flere områder, hvor vi ikke føler os gode nok, og hvor vi agerer ud fra det. Måske er lavt selvværd og manglende selvtillid nogle af de mest omfattende problemer, vi har i verden.

Hanne Keller Borup fortæller, at de største barrierer, når man arbejder med sit selvværd/selvtillid oftest er frygt eller tvivl. Frygt for at fejle, vælge forkert, for forandring eller tvivl om ens eget værd, ens evner og færdigheder. Fx tanker som hvad nu hvis.., det går nok galt eller jeg er for dum eller ikke god nok. Men op til 90-95 % af de bekymringer, vi forestiller os, bliver ikke til noget.  Og op til 90 % af de begrænsninger, vi tror, vi har, eksisterer kun i vort eget hoved”, fortæller ID-life Coach Hanne Keller Borup.

Mange gange sætter vi autopiloten i gang, og vi følger vore gamle mønstre og vaner – også selvom de er uhensigtsmæssige. Via Coaching bliver man mere bevidst om sine sunde og usunde mønstre og vaner, og finder ud af, at man reelt kan vælge. ”Vi bevæger os lidt ud over vores komfortzone, og finder ud af, at det godt kan lade sig gøre!”, siger Hanne Keller Borup.

ID-life Coach Hanne Keller Borup, som især arbejder med stress, selvværd og selvudvikling kan kontaktes på tlf. 27 85 88 50 eller man kan kigge mere på www.id-coach-borup.dk

 


 

Næstved-Bladet 17.april 2012:

EKSAMENSSKRÆK ELLER PRÆSTATIONSANGST?

Skal du snart til eksamen eller har du mange fremlæggelser? Eller måske har du børn, som har eksamensskræk? Så kan Life-Coaching være en hjælp. Vi kender nok alle sammen til at være nervøse, når vi skal præstere noget ekstra, men nogle gange tager det over.

ID-life Coach Hanne Keller Borup, som har praksis i Karrebæksminde, hvor hun arbejder med stress – selvværd – selvudvikling, arbejder aktuelt med eksamensskræk og præstation-sangst.

Hanne Keller Borup kender det fra sit eget liv, hvor hun selv var meget nervøs, når der stod eksamen på skoleskemaet. Men sådan behøver det ikke at være.

Ved eksamensskræk eller præstationsangst opleves det, at man ikke kan tænke klart – klappen går ned, og man er af den overbevisning, at det helt sikkert går galt eller at man dumper. Man bekymrer sig, læser oceaner af læsestof, som man føler, man ikke kan huske eller som man ikke formår at lære. Kroppen bliver stresset og det kan være en ganske ubehagelig oplevelse.

Man bliver ofte ubønhørlig kritisk overfor sig selv i sådanne situationer, og det er netop noget ID-life Coach Hanne Keller Borup arbejder med. Vores kritiske side danner nogle konklusioner, som ikke gavner en, og ofte har den ikke noget med sandheden at gøre.  Hvis vi så samtidig har en perfektionistisk side, som også stiller høje krav til en, kan eksamen føles som en umulig opgave, og man bliver usikker på sig selv og sine præstationer. Men det kan der gøres noget ved, siger ID-life Coach Hanne Keller Borup, som også er kropsterapeut og sygeplejerske.

Det er ikke blot ved eksamen, dette kan forekomme. Vi har stort set alle temaer, som berører vores selvværd eller selvtillid, og det påvirker igen vores livskvalitet og livsglæde i en eller anden grad. Få derfor støtte til at komme videre, slutter hun.

Har du eksamensangst eller præstationsangst kan du eller dine forældre kontakte Hanne Keller Borup på telefon

27 85 88 50 eller se mere på www.id-coach-borup.dk

Næstved-Bladet 20. marts 2012.

”Hvis bare…, så ville jeg være glad”

Vi skulle efter forlydende være verdens lykkeligste land, men ikke desto mindre oplever mange mennesker, ”at der ligesom mangler noget” eller ”hvis bare…, så ville jeg glad”, siger ID-life Coach Hanne Keller Borup.

Hanne Keller Borup har praksis i Karrebæksminde, hvor mange forskellige mennesker kommer for at blive coachet på det der ”lige mangler”, så de igen kan leve livet fuldt ud. Det gør ofte en stor forskel at have en person, som kan støtte en i at se nye muligheder og skabe en positiv forandring, siger Hanne Keller Borup.

Grundtanken i coachingen er, at vi alle har et ekstra potentiale, som vi enten ikke er os bevidst eller ikke får udnyttet helt, og som gør at vi ikke helt lever i overensstemmelse med os selv.

Som regel er det fordi, vi bekymrer os for meget om fremtiden, hænger fast i fortiden eller har problemer i forhold til andre eller til en selv, fortæller Hanne Keller Borup. Ofte har vi blinde punkter om os selv, og det gør at vi mister retningen og i stedet gentager uhensigtsmæssige mønstre. Vi laver overspringshandlinger, bekymrer os eller irriterer os over andre eller er nådesløse kritiske overfor os selv.

Formålet med coachingen er så at udvikle det ekstra potentiale vi har – at finde de blinde punkter, så vi igen har bedre greb om hverdagen, privatlivet og arbejdslivet – og os selv.

Jeg ser det som et sundhedstegn at gå til coaching og ikke fordi man ikke kan magte sit eget liv og problemer. Tværtimod er det et udtryk for, at man vil videre i sit liv.

Hanne Keller Borup, som også er sygeplejerske og kropsterapeut arbejder især med stress, følelsen af ikke at slå til og at finde mål og retning i livet. Det kan både være i forhold til arbejdet, til skolen eller til privatlivet.

Kontakt Hanne Keller Borup til en uforpligtende snak på telefon    27 85 88 50  eller se mere på www.id-coach-borup.dk

 


 

Ugebladet Næstved 17. januar 2012:

Få styr på hverdagen med life coaching

ID-life Coach Hanne Keller Borup har egen praksis i Karrebæksminde, hvor mange af hendes klienter kommer, fordi de ikke rigtig trives i et eller flere områder i deres liv.

– Life Coaching går ud på, at kigge på de situationer, som ikke rigtig fungerer i hverdagen – det være arbejdet eller privatlivet – og derpå finde ud af, hvordan man kommer hen til dét, der fungerer for en, siger Hanne Keller Borup. – Det vil sige life coaching er en fremadrettet selvudviklingsproces, hvor man øver sig i at håndtere sin hverdag, så den passer overens med ens værdier og personlighed, og så man igen kan leve livet fuldt ud. Coaching er en af det mest effektive selvudviklingsmetoder, der findes i dag.

De, der kommer hos Hanne kommer af vidt forskellige grunde.  Aktuelt er det nytårsforsætterne, som sætter gang i en selvransagelsesproces.  – Når noget går galt i ens hverdag eller liv, er det ofte fordi vi bekymrer os for meget om fremtiden, hænger fast i fortiden, spekulerer for meget i forhold til omgivelserne eller i forhold til os selv, og vi mister dermed kontakten til os selv og vores værdier, fortæller Hanne Keller Borup.

– Ofte har vi nogle blindpunkter om vores eget liv, som gør at vi havner i den samme situation igen og igen, og coaching kan hjælpe med at finde de blindpunkter. Ofte finder man ud af, at det er små forandringer, der skaber en stor forskel.

Hanne Keller Borup ser det som et sundhedstegn at gå til coaching og ikke fordi man fejler noget eller man er for dårlig til at klare sine egne problemer. Tværtimod.

Hanne Keller Borup, der i øvrigt også er uddannet kropsterapeut og sygeplejerske, arbejder især med stress og følelser af utilstrækkelighed/lavt selvværd. Det er 2 store temaer i Danmark, hvor janteloven har stor betydning. Coachingen kan også kombineres med afstressende massage.

Kontakt ID-life coach Hanne Keller Borup på tlf. 27 85 88 50 for nærmere oplysninger eller se mere på www.id-coach-borup.dk

 


 

Næstved Bladet 25. oktober 2011

Den indre kritiker

Alle kender sikkert den indre kritiker. Det er den, der fanger os med tanker som: Det kunne du gøre bedre – det er for slapt, at du ikke kan tabe dig – du burde være mere sammen med dine børn – min præstation er ikke god nok – og så videre.

ID-life Coach Hanne Keller Borup fortæller, at den indre kritiker kan fortsætte i det uendelige. Den indre kritiker er den stemme, der kan hæmme vores personlige udfoldelse og i at være kreative.

Men hvorfor er den dukket op hos én? Grundlæggende er den kommet for at beskytte os mod risikoen for at blive fundet mindre vellykkede. Det vil sige den begynder at kritisere før nogen anden kan nå at gøre det.

Imidlertid ved den indre kritiker ikke, hvornår den skal stoppe eller hvornår det er nok, og med tiden begynder den at tage styringen.  Og det har den konsekvens, at man begynder at få det dårligt med sig selv. Når vi lader den tage styringen føler vi os magtesløse, ude af stand til at gøre noget og man lever sit liv efter kritikerens regler.

Kan man så gøre noget ved det? Ja, siger ID – life Coach Hanne Keller Borup. Når vi først bliver opmærksomme på kritikerens eget liv, kan vi blive bevidste om, at der også er en modsat side. Når vi kommer i kontakt med den modsatte side, ser vi, at vi faktisk har et reelt valg i forhold til, hvad vi egentlig vil med vores liv.

Man kan få mere indsigt i sin indre kritiker ved at kontakte ID-life Coach Hanne Keller Borup på telefon 27 85 88 50 eller via www.id-coach-borup.dk

 


 

Ugebladet Næstved 13.sept. 2011

Slip af med stress

Er du blevet stresset, har svært ved at overskue tingene, dit arbejde, din familie? Sover du dårligt om natten, er træt og har en indre modstand?

Sådan behøver det ikke at være, siger ID-life Coach Hanne Keller Borup. Stress er ofte en snigende tilstand, og det kan være ganske ubehageligt. Selvom situationen kan virke uoverskuelig og umulig, så kan der gøres noget.

Men hvad er stress egentlig? Stress er en spændingstilstand der gør, at man normalt kan yde en ekstra indsats i en presset situation. Men ved længerevarende stress påvirker det vores fysiske og psykiske velvære og er en risikofaktor til alvorlige sygdomme. WHO antager, at stress kan blive den største faktor, der påvirker sundheden i negativ retning inden 2020.

Hvad der stresser én, stresser ikke en anden, men kravene om højt præstationsniveau, øget effektivitet samt et familieliv, der skal fungere kan presse mange med risiko for nedsat trivsel, nedsat arbejdsglæde og øget fravær. Derfor skal stress tages alvorligt, siger ID-life Coach Hanne Keller Borup.

Stress kan skabes af udefra kommende faktorer, men det kan også komme fra egne tanker. Derfor er det vigtigt, at få skabt et overblik, hvad der egentlig stresser.

Og er man først blevet stresset, er det nødvendigt at blive afstresset, og det kan ID-life Coach Hanne Keller Borup hjælpe med. Coaching kan støtte dig til at finde dine stresssignaler, stressårsager og værktøjer til at gøre noget ved det, for igen at opleve mere overskud, mening og glæde igen. Og ikke mindst – Mindre stress, slutter lifecoachen, der kan kontaktes på tlf. 27 85 88 50 eller på hjemmesiden www.id-coach-borup.dk

 


I Ugebladet Næstved d. 24. maj 2011:

Life Coaching tilbydes til erhverv og private.

Vil du videre?

Hanne Keller Borup, ID-life Coach, tilbyder individuel coaching til erhverv og private.  Der er mulighed for coaching i Hanne Keller Borups praksis i Karrebæksminde, men også coaching på selve arbejdspladsen, hvis der er plads og rum til det.

Emnerne til coaching er utallige og kan både være arbejdsrelateret og/eller have privat karakter, idet problemer i arbejdslivet påvirker privatlivet og omvendt. Der kan fx sættes fokus på arbejdsmæssige problematikker som ringe kommunikation, samarbejds-problemer, stress, trivsel og arbejdsglæde. Det kan også handle om fastlåste leveregler, overbevisninger, selvudvikling og selvværd. Coaching kan også bruges som forberedelse til MUS-samtale, og som noget nyt coaching til at blive røgfri og blive ved med at være røgfri.

Formålet med coaching er at skabe større bevidsthed om ens kompetencer og ressourcer – blive mere klar i ens udmeldinger – øge motivationen og finde større tilfredshed, glæde og overskud i hverdagen. Både i arbejdslivet og det private liv.

Ofte kan det være rart at have en ekstern sparringspartner, der i samarbejde, kan sætte fokus på det, der ønskes

forandring i. At få vendt tanker, vaner og mønstre på hovedet, så der er mulighed for at se tingene/problemerne fra andre vinkler samt redskaber til at gøre noget ved det. Kontakt Hanne Keller Borup for yderligere oplysninger på

tlf. 2785 8850

 


 

I Ugebladet Næstved d. 11. januar 2011:

Hvad mon de tænker om mig, hvis jeg siger nej?

Behovet for at være vellidt og blive accepteret ligger dybt i de fleste af os, siger ID-life Coach Hanne Keller Borup.
Det er vigtigt for os, at kollegerne betragter os som søde og rare at være sammen med, og at chefen anser os som samarbejdsvillige og fleksible. I privatsfæren skal vi være gode partnere, perfekte forældre og stabile venner.  Vi skal være eksemplariske i enhver situation, og vi lærte tidligt, at vi skulle være på en bestemt måde for at få andres bekræftelse og anerkendelse.
Selvom vi har forladt barndommen, laver de fleste af os stadig kolbøtter for at sikre os anerkendelse i næsten alle relationer, mener Hanne Keller Borup. Vores søgen efter anerkendelse er så dybt integreret i os, at vi næsten gør det pr. automatik og uden vi lægger mærke til det.  Når vi ikke får den anerkendelse, vi har brug for, lægger vi ofte mærke andres adfærd i forhold til, hvorfor vi ikke fik anerkendelsen. Fx ser vi at kollegaen fedter for chefen, han gør sig klog på andres bekostning, hun gør sig hele tiden bemærket, hun tog min idé, han lyttede kun til hende etc. Og vi tager afstand til de personer, der var ”årsag” til vores manglende anerkendelse. Vi bliver irriterede, vrede på dem og føler os ikke respekteret, for den vi er.

Hanne Keller Borup mener, at vi ofte begynder vi at vende tankerne imod os selv. Vi har en indre kritiker, som plager os med tanker om, at de andre ikke tager hensyn til en, det er ikke retfærdigt, hvorfor skal jeg straffes, de kan ikke lide mig, jeg er ikke god nok, hvis bare jeg var dygtigere, klogere, smartere, tyndere osv. I jagten på anerkendelse mener Hanne Keller Borup, at vi nu kommer ind i en ond cirkel, og muligheden for at sige fra eller nej kan for mange blive endnu sværere. For hvad mon de tænker om mig, hvis jeg siger nej.  

ID-life Coach Hanne Keller Borup, som har praksis i Karrebæksminde mener, at vi frygter, at andre ville afvise os eller forlade os, hvis vi gør, hvad vi inderst inde ønsker. Fx sige nej til hyggeligt samvær efter fyraften, sige nej til kollegaen, som vil have dig til at udføre sit arbejde, sige nej til partnerens tilbud om god middag, når man nu er startet slankekur etc.

Hanne Keller Borup tror, at det i virkeligheden ikke er andres anerkendelse vi søger, men at vi har brug for vores egen anerkendelse eller

accept af den, vi er.  Vi ved jo dybest inde, hvad vi ønsker at gøre, ønsker at være, men kaster skylden på andre, når vi ikke får anerkendelsen eller vore dybeste ønsker opfyldt, og vores selvværd belastes. Ofte finder vi det nemmere at sætte fejlen på andre end at arbejde med sin egen anerkendelse. Da dette mønster ofte kører pr. automatik, ser vi ikke, at vi har andre muligheder.

I et Coaching forløb vil der være mulighed for at for øje på de ting, som hæmmer en i at gøre det, man inderst inde ønsker. Der kan arbejdes med de tanker og overbevisninger, der er forbundet med ens mønstre eller de mange sider/roller i én, som vi alle består af. Der kan også arbejdes med en dybere anerkendelse af, hvem man er og udfolde de drømme, om hvem, man ønsker at være. Dette kan både bruges i arbejdsøjemed og i privatlivet.

 


 

I Ugebladet Næstved d. 16. november 2010:

Hvad kan man dog bruge en Life Coach til?

”Er det ikke bare en sludder for en sladder” eller ”jeg skal ikke i terapi og snakke om alt det der føleri” eller ”jeg har det da meget godt, jeg klarer mig fint uden”.

Sådan er der måske mange, der tænker, siger Hanne Keller Borup, ID-life Coach, men Life Coaching er ikke terapi og det er lidt mere end en sludder for en sladder.

I Life Coaching arbejder man ofte med at udnytte sine potentialer og bruge allerede eksisterende ressourcer – blot på en anden måde. I et Life Coaching forløb er der mulighed for, at man gør sig mere klart, hvad ens liv skal handle om, og aktivt og nærværende bevæge sig i retning af de områder i sit liv, som man oplever som vigtige.

Der er mange temaer, man kan komme med i et Life Coaching forløb. Det kan være ønske om bedre parforhold, personlig styrke, mere selvværd, bedre personlige relationer /arbejdsrelationer eller kommunikation. Det kan også handle om konkrete målsætninger, om job, forebyggelse af stress, sundhed, velvære, spirituelt liv osv.

Hanne Keller Borup har praksis i Karrebæksminde i hyggelige rammer og er certificeret ID-life Coach og har bl.a. arbejdet med kontrol, selvværd, kommunikations- og relationsproblemer. Er desuden uddannet sygeplejerske og krops-terapeut og har erfaringer indenfor ledelse, konflikt-håndteringer, motivation, kommunikation og selvansvar.

”Selvom om Danmark skulle være et af verdens lykkeligste lande, opleves det ofte, at når folk skal svare på, hvordan de bedømmer deres eget liv i en skala fra 1-10, så svarer de gennemsnitligt omkring 2-3 stykker. Mit ønske er, at flere kommer til at bedømme deres liv højere på skalaen”, udtaler Hanne Keller Borup. ”Vi ved, hvordan vi har det, når vi har nået et ønsket mål. Vi kan straks mærke roen, glæden, begejstringen, tilfredsheden og vores energiniveau stiger – både mentalt og fysisk. Når vi ikke har nået vores ønskede mål, skaber vi derimod en anspændthed og en indre konflikt. Desværre hindrer vi ofte os selv i at opnå det, vi inderst inde ønsker – af mange forskellige årsager. Vi kommer med undskyldninger, overspringshandlinger, og vi er bange for nederlag. Vi kritiserer os selv, fokuserer på hvad vi mangler og forestiller os katastrofer, hvis noget skulle gå galt. Det kan være man har en bekym-rende eller kontrollerende side, som udfordrer ens tryghedsbehov. ”Er det nu sikkert nok, kan jeg nu nå det, er det nu godt nok etc.” eller måske en perfektionistisk side i sig, som ikke lader én slappe af osv. Når man skaber større bevidsthed om sine egne mønstre, skaber man også større mulighed for at gøre noget ved dem. Løste problemer glemmer man, men ikke løste problemer vender automatisk tilbage.”