Coach eller Psykoterapeut?

HVAD SKAL JEG VÆLGE – COACHING ELLER PSYKOTERAPI?

Hvad skal jeg vælge når jeg har problemer i mit parforhold eller vil have styrket mit selvværd? Hvem skal jeg gå til, hvis jeg har har stress?
Det kan være svært at skelne mellem en coach og en psykoterapeut, og hvad de hver især kan hjælpe dig med. Her vil jeg ridse nogle grundlæggende forskelle op mellem en coach og en psykoterapeut, som kan hjælpe dig lidt.

Coach

1. Hvem henvender de sig til:

Det er primært til dig, som har et almindeligt velfungerende liv, og som savner et kærligt skub.

2: Hvad arbejdes der på:

Der tages udgangspunkt i dit aktuelle liv og de situationer, som du går og tumler med, og der arbejdes med at udfolde dine potentialer på de livsområder, som du måtte have lyst til at arbejde med. Det vil sige vi kigger på, hvad du kan gøre fremadrettet. Du lærer at finde dine egne svar og du opnår større klarhed om dig selv og din situation.
Når du skaber større selvforståelse, udvikler dine ressourcer og får værktøjer til at løse dine problemstillinger, vil du opnå større selvtillid, selvværd og tilfredshed i dit liv og hverdag.

Coaching fokuserer mere på at opbygge og udvikle.

3: Forslag til emner:

 • Genopfriskning af glemte ressourcer.
 • Opnå nogle konkrete mål.
 • Lettere stress
 • Uhensigtsmæssige overbevisninger.
 • Performanceproblemer
 • Lettere selvværd/selvtillidsproblemer

4: Medicin

Hvis du tager psykofarmaka, er det ikke en coach, du skal henvende dig til, men en veluddannet psykoterapeut.

Psykoterapeut

1. Hvem henvender de sig til:

Psykoterapi er primært til dig, som oplever en svær periode i livet eller har dybere problemer.

2: Hvad arbejdes der på:

I terapien bearbejdes fx traumer, chok, dybere angst, eksistentielle kriser og ødelæggende problemer.
Psykoterapi kan også bruges til selvudvikling. Ikke alt kan løses via coaching, hvor terapi kan være en god støtte. Det handler om at komme i kontakt med din sande kraft og styrke ved at se og opløse fortidige, falske og begrænsende identiteter eller roller.

Terapien arbejder mere på at forstå problemet.

3: Forslag til emner:

 • Selvværd/selvtillidproblemer, selvkritik.
 • Krisereaktioner.
 • Depression og /eller angst.
 • Problemer i parforholdet.
 • Livshæmmende overbevisninger/forestillinger og samspils mønstre.
 • Eksistentielle udfordringer.
 • Forskellige former for tab.
 • Lettere misbrugsproblemer.