Emner

Det er muligt at komme til individuel terapi og coaching eller I kommer som par.
Nedenunder kan du se nogle mulige emner, der kan være aktuel for terapi og coaching.
Du kan desuden se mere under menuerne Stress, Selvværd og selvtillid, selvudvikling samt parforhold under psykoterapi.
Læs evt. også under – coach eller psykoterapeut?

Ved META-sundhed kan du også læse mere under META-sundhed.

Individuel terapi

 • Problemer med selvværd/selvtillid
 • Selvkritik eller forestillinger som på virker livshæmmende
 • Depression
 • Angst
 • Uhensigtsmæssige vaner eller mønstre fx hvis du reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæssigt i almindelige situationer
 • Stress/udbrændthed
 • Problemer/kriser i parforhold – kærlighed og seksualitet
 • Fastlåste roller og mønstre i sociale sammenhænge fx socialangst
 • Eksistentielle kriser fx i forbindelse med livsovergange eller andre kriser
 • Forskellige former for tab fx ved sygdom eller hvis du har mistet en
 • Ikke livstruende spiseforstyrrelser
 • Lettere misbrugsproblemer
 • Dybere (Trans) personlig udvikling

Individuel coaching

 • Lettere selvværds/selvtillidsproblemer
 • Lettere selvkritik
 • Stress
 • Lettere uhensigtsmæssige vaner, roller og mønstre
 • Lettere uhensigtsmæssige tanker og overbevisninger
 • Glemte ressourcer
 • Konkrete mål
 • Performance

Parforhold

 • Kærlighed og seksualitet
 • Kriser i parforholdet
 • Skilsmisse

META – sundhed

 • Fysiske symptomer/ubehag i organerne fx i bevægeapparatet. Det kan fx være muskelsmerter eller andre skavanker.
 • Forskellige sygdomme