Er du ramt af stress?

Kom tilbage til balance, overskud og glæde igen.

Stress kan ramme alle og det kan påvirke både vores fysiske og psykiske velvære. Er du i tvivl om du har stress eller hvor meget du er ramt af stress, så tag STRESS-TESTEN på sidste undermenu under stress.

Måske har du symptomer som:

 • Søvnproblemer, er vågen om natten og har tankemylder?
 • Ulyst, indre uro, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær, nedsat præstationsevne?
 • Dalende socialt behov, indesluttethed og bliver nemmere irritabel?
 • Hjertebanken, hovedpine, forværring i eventuelle kroniske sygdomme, øget sygefravær?
 • Dårlig samvittighed i forhold til privatliv og arbejdsliv?

HVAD ER STRESS?

Stress er en tilstand i kroppen, som påvirker både fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt. Det kan defineres som en belastning, som overstiger ens ressourcer og påvirker ens velbefindende.

STRESS ÅRSAGER

Der kan være mange forskellige ting der skaber stress for dig. Det kan fx være af fysiske årsager, følelsesmæssige årsager, tankemæssige årsager, sociale årsager etc.

Stress kan komme af for store belastninger, men også af monotoni. Belastninger kan være af ydre faktorer, som krav og forventninger fra andre, vort samfund, vores kultur og vores hverdag, men også af indre faktorer – som vore egne krav og forventninger og et privatliv som ikke er i balance.

STRESSHÅNDTERING

Eksempler:

Strukturering af tid. I fællesskab vil vi kigge på, hvordan du får struktureret din tid, men du vil også lære ikke at hænge i en klokkestreng. Der er brug for pauser og afslapning.

Når vi er fortravlede mister vi lettere overblikket og bliver stressede. Undersøgelser viser at tilpasset motion, afspænding via afspændingsøvelser, massage, mindfulness, meditation har positiv effekt på stress. Få nogle værktøjer og øvelser til din stresshåndtering.

Vores flinkeside: Ofte kan det være svært at sige nej. Men lær at du ikke behøver at gøre alting selv. Du lærer at arbejde med dine forskellige og ofte modsatrettede sider, så du kommer til at handle i større overensstemmelse med dig selv.

Forening privatliv/arbejdsliv: Dårlig samvittighed kan ofte plage en i denne sammenhæng. Lær at finde ud af, hvad der egentlig betyder noget for dig, hvad der giver mening i hverdagen og i livet generelt. Lyst og glæde nedsætter stressniveauet. Derfor er det godt at nærme sig det, der gavner din tilværelse, det du inderst inde gerne vil opnå eller opleve. Find dine personlige værdier.

ER DU SYGEMELDT MED STRESS? – HVAD GØR DU?

 • Formentlig har du allerede talt med din arbejdsgiver.
 • Tal også med din tillidsrepræsentant, de kan ofte fortælle lidt om reglerne for dig.
 • Gå til lægen, få klarlagt at det er stress og hvad lægen så anbefaler. Det er din læge, som forlænger din sygemelding, hvis der er brug for det. Jobcentret kan vælge at indhente oplysninger fra din læge, så det er vigtigt, at din læge bakker op omkring din sygemelding.
 • Tidsramme på sygemelding er ofte svære at sætte, da det er individuelt. Tillad dig at være sygemeldt, det er OK. Ofte vil vi gerne tilbage til arbejdet hurtigt, men stress TAGER TID.
 • Hvis du har brug for at vide, hvordan du er stillet, kan du eventuelt kontakte din fagforening. Som udgangspunkt kan man være sygemeldt i 22 uger, men din arbejdsgiver kan eventuelt kræve lægeattest indenfor 8 uger. Din arbejdsgiver vil almindeligvis betale din løn de 2 første uger, hvorefter du vil få det fra kommunen. Jobcentret vil typisk følge op på din sag, hvis du ikke er raskmeldt indenfor 8 uger. Hvis du er syg i mere end 22 uger, skal sagsbehandleren på jobcentret vurdere om du har ret til sygedagpenge. Disse frister er som sagt et udgangspunkt og kan variere.
 • Start med at få hjælp til stress – eventuelt gennem coaching eller terapi (eller begge dele).

NÅR DU KOMMER HER

Er du blevet stresset er det vigtigt, at du får balance igen, så du ikke påvirker krop og sind unødigt. Få støtte/hjælp til stresshåndtering via coaching og/eller terapi.

Kommer du hos mig vil vi i fællesskab kigge på stress symptomer, stress årsager samt forebyggelse. For at håndtere stressende situationer er det relevant at kigge på dine håndteringsstrategier, årsager til stress og hvordan du kan forebygge. Alvorlig stress eller stress gennem længere periode kan medføre udbrændthed og depression. Vi vil også kigge på, hvad du selv kan gøre for at få stress niveauet ned igen.

Der vil bl.a. være fokus på:

 • Symptomer, årsager og forebyggelse.
 • Hvad det er, der belaster dig eller udfordrer dig.
 • Opdage andre muligheder og handlemønstre.
 • Lære ro/balance og vejrtrækning

Brug også mindfulness til stress klik her