Er du ramt af stress?

Stress kan ramme alle og det kan påvirke både vores fysiske og psykiske velbefindende.

SIDEN ER UNDER REDIGERING. RING GERNE FOR AT HØRE NÆRMERE

Har du symptomer som:

  • Søvnproblemer, er vågen om natten og har tankemylder?
  • Ulyst, indre uro, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær, nedsat præstationsevne?
  • Dalende socialt behov, indesluttethed og bliver nemmere irritabel?
  • Hjertebanken, hovedpine, forværring i eventuelle kroniske sygdomme, øget sygefravær?
  • Dårlig samvittighed i forhold til privatliv og arbejdsliv?

Dette kan være tegn på stress, men fortvivl ikke, stress oplevelser kan der gøres noget ved.
Lad som det første en læge afgøre om du har stress.
Få derefter værktøjer til at håndtere din stress, dette kan du få hos en Stress Coach.

HVAD ER STRESS?

Stress er din krops svar på en belastning, som både kan være fysiske og psykiske belastninger og flere hormonsystemer vil påvirkes – bl.a. stresshormonet. I en kortvarig stresspåvirkning vender din hormonbalance hurtigt tilbage, men ved længerevarende stress, kommer din hormonbalance ikke tilbage til normalt niveau og det påvirker din krop og psyke. Stress kan karakteriseres ved ulyst og anspændthed i krop og sind.

STRESS ÅRSAGER:

Stress kan både komme at for store belastninger, men også af monotoni. Belastninger kan være af ydre faktorer, som krav og forventninger fra andre, vort samfund, vores kultur og vores hverdag, men også af indre faktorer – som vore egne krav og forventninger. På arbejdet er det typisk tidsfaktoren, samarbejdsrelationerne, arbejdets indhold og virksomhedens overordnede strukturer, der kan påvirke til stress.

STRESSFOREBYGGELSE:

Kan du mærke en begyndende stress eller ved du, at du nemt kan lade dig stresse, vil det være godt for dig at kende dine stresssymptomer og dine stressårsager. Vi kan ikke undgå at blive stressede, men vi kan blive bedre til at håndtere stress, så de situationer, der belaster os medfører mindre stress.

Kommer du hos mig vil vi i fællesskab kigge på stresssymptomer, stressårsager, men også hvad, der kan få dit eventuelt begyndende stressniveau ned. Stressforebyggelse er vigtig for at undgå yderligere stress. Alvorlig stress kan medføre udbrændthed og depression.

STRESSHÅNDTERING :

Er du blevet stresset er det vigtigt, at du får balance igen, så du ikke påvirker krop og sind unødigt.
Via stresshåndtering med en stress Coach finder du af, hvordan du kan indrette dit liv, så du kan håndtere og forebygge yderligere stress.

Eksempler:

Strukturering af tid. I fællesskab vil vi kigge på, hvordan du får struktureret din tid, men du vil også lære ikke at hænge i en klokkestreng. Der er brug for pauser og afslapning.

Når vi er fortravlede mister vi lettere overblikket og bliver stressede. Undersøgelser viser at tilpasset motion, afspænding via afspændingsøvelser, massage, mindfulness, meditation har positiv effekt på stress. Få nogle værktøjer og øvelser til din stresshåndtering.

Vores flinkeside: Ofte kan det være svært at sige nej. Men lær at du ikke behøver at gøre alting selv. Du lærer at arbejde med dine forskellige og ofte modsatrettede sider, så du kommer til at handle i større overensstemmelse med dig selv.

Forening privatliv/arbejdsliv: Dårlig samvittighed kan ofte plage en i denne sammenhæng. Lær at finde ud af, hvad der egentlig betyder noget for dig, hvad der giver mening i hverdagen og i livet generelt. Lyst og glæde nedsætter stressniveauet. Derfor er det godt at nærme sig det, der gavner din tilværelse, det du inderst inde gerne vil opnå eller opleve. Find dine personlige værdier.

Kom tilbage til balance, overskud og glæde igen.

Brug også mindfulness til stress klik her