Er du ramt af stress? brug for en stress coach?

Stress kan ramme alle og det kan påvirke både vores fysiske og psykiske velbefindende.

Har du symptomer som:

  • Søvnproblemer, er vågen om natten og har tankemylder?
  • Ulyst, indre uro, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær, nedsat præstationsevne?
  • Dalende socialt behov, indesluttethed og bliver nemmere irritabel?
  • Hjertebanken, hovedpine, forværring i eventuelle kroniske sygdomme, øget sygefravær?
  • Dårlig samvittighed i forhold til privatliv og arbejdsliv?

Dette kan være tegn på stress, men fortvivl ikke, stress oplevelser kan der gøres noget ved.
Lad som det første en læge afgøre om du har stress.
Få derefter værktøjer til at håndtere din stress, dette kan du få hos en Stress Coach.

HVAD ER STRESS?

Stress er din krops svar på en belastning, som både kan være fysiske og psykiske belastninger og flere hormonsystemer vil påvirkes – bl.a. stresshormonet. I en kortvarig stresspåvirkning vender din hormonbalance hurtigt tilbage, men ved længerevarende stress, kommer din hormonbalance ikke tilbage til normalt niveau og det påvirker din krop og psyke. Stress kan karakteriseres ved ulyst og anspændthed i krop og sind.

STRESS ÅRSAGER:

Stress kan både komme at for store belastninger, men også af monotoni. Belastninger kan være af ydre faktorer, som krav og forventninger fra andre, vort samfund, vores kultur og vores hverdag, men også af indre faktorer – som vore egne krav og forventninger. På arbejdet er det typisk tidsfaktoren, samarbejdsrelationerne, arbejdets indhold og virksomhedens overordnede strukturer, der kan påvirke til stress.

STRESSFOREBYGGELSE MED EN STRESS COACH:

Kan du mærke en begyndende stress eller ved du, at du nemt kan lade dig stresse, vil det være godt for dig at kende dine stresssymptomer og dine stressårsager. Vi kan ikke undgå at blive stressede, men vi kan blive bedre til at håndtere stress, så de situationer, der belaster os medfører mindre stress.

Kommer du hos mig vil vi i fællesskab kigge på stresssymptomer, stressårsager, men også hvad, der kan få dit eventuelt begyndende stressniveau ned. Stressforebyggelse er vigtig for at undgå yderligere stress. Alvorlig stress kan medføre udbrændthed og depression.

STRESSHÅNDTERING MED EN STRESS COACH:

Er du blevet stresset er det vigtigt, at du får balance igen, så du ikke påvirker krop og sind unødigt.
Via stresshåndtering med en stress Coach finder du af, hvordan du kan indrette dit liv, så du kan håndtere og forebygge yderligere stress.

Eksempler:

Det er typsik for den, der er stresset at gøre flere ting på en gang og samtidig blive frustreret over de ting, der ikke blev nået. Og tempoet bliver sat op. I fællesskab vil vi kigge på, hvordan du får struktureret din tid, men du vil også lære ikke at hænge i en klokkestreng. Der er brug for pauser og afslapning.

Når vi er fortravlede mister vi lettere overblikket og bliver stressede. Undersøgelser viser at tilpasset motion, afspænding via afspændingsøvelser, massage, mindfulness, meditation har positiv effekt på stress. Få nogle værktøjer og øvelser til din stresshåndtering.

En anden tendens i vort samfund er, at vi kan være lidt for flinke. Vi skal tage os pæne ud og derfor kan det være svært at sige fra eller nej eller bede andre om hjælp. Især i disse krisetider, hvor jobs ikke hænger på træerne, kan det være yderligere svært at prioritere egne behov. Men lær at du ikke behøver at gøre alting selv. Særligt ved ID-life/stress Coaching lærer du at arbejde med dine forskellige og ofte modsatrettede sider, så du kommer til at handle i større overensstemmelse med dig selv.

En kendt problematik er, at det kan være svært at forene privatliv og arbejdsliv, og uanset hvad man siger ja eller nej til, kan ens samvittighed plage en. Her er det vigtigt at finde ud af, hvad der egentlig betyder noget for en, hvad der giver mening i hverdagen og i livet generelt. Lyst og glæde nedsætter stressniveauet. Derfor er det godt at nærme sig det, der gavner din tilværelse, det du inderst inde gerne vil opnå eller opleve. Find dine personlige værdier sammen med din stress Coach.

Kom tilbage til balance, overskud og glæde igen.

Brug også mindfulness til stress klik her

Life Coaching er en god støtte.