Har du en indre kamp?

ER DU VED AT BLIVE SKØR?

– ELLER HAR DU EN INDRE KAMP?

Måske spekulerer du på, hvorfor du reagerer, som du gør, og hvorfor du gentager uhensigtsmæssige mønstre, når du nu ikke ønsker det. Vi har alle nogle blindpunkter, der gør, at vi ind imellem havner i den samme uønskede situation.

  • måske har du oplevet at du gentagne gange får sagt ja, selvom du egentlig mente nej
  • at du gentagne gange bliver vred på partneren
  • eller at du igen sidder og bebrejder dig selv eller kritiserer dig selv
  • eller andre?
  • at du gennemspiller i dine tanker en og samme situation over 100 gange
  • eller laver overspringshandlinger
  • eller har svært ved at stoppe op, selvom du godt ved at det vil gavne dig.
  • etc.

HVEM KOMMER FREM I DIG?

Når vi reagerer på noget – følelser, tanker, andre mennesker reagerer vi ofte ud fra en bestemt side eller faktisk flere forskellige sider. Det kan være som dommere, som kritikere, den grådige, den svage, den evige flinke osv. Forestil dig fx at din kæreste igen har svigtet en aftale eller en kollega igen vil overbebyrde dig med opgaver for selv at slippe. Hvem kommer så frem i dig?

HVAD SKER DER NÅR DU HÆNGER FAST I EN BESTEMT SIDE AF DIG?

Når vi hænger fast i en bestemt side, har vi tendens til at gentage vore mønstre, selvom vi ikke ønsker det. Vi reagerer pr. automatik. Men vi oplever en indre konflikt og en grad af utilfredshed både i os selv og i forhold til andre mennesker. Både fordi vi prøver at undertrykke nogle sider i os bl.a. fordi vi mener, at de er uacceptable, men også fordi vi forsøger at fremelske andre sider i os.

De uønskede sider placerer vi gerne ud på andre mennesker. Det er derfor, det er meget nemmere, at se fejlene hos andre. Det er derfor vi bliver vrede og fordømmende over for vennen eller kollegaen eller at vi skælder et familiemedlem ud. Vi handler ikke efter vores egentlige hensigt, og vi mister kontakten til os selv, som har konsekvenser for vores selvværd og vores fysiske og psykiske velvære. Og det påvirker igen vore ønsker, drømme og mål.

HVAD KAN DU GØRE?

Det første skridt er at opdage dem og se, at de kun er EN del af dig. Du ER ikke de styrende sider. Du er langt mere. Og du kan lære ikke blindt at tro på, hvad de siger.
Når en af de sider tager styringen, ved de ikke, hvornår de skal stoppe igen. Du vil få værktøjer til at stoppe op og reelt vælge, hvad du egentlig vil samt slippe identifikationen med dem. Når du først lærer at slippe identifikationen med din personligheds ofte evigt skiftende og modsætningsfyldte sider, kan du handle mere i overensstemmelse med dig selv. Du finder ud af, at du ikke ER dine tanker, men at du HAR tanker.

Har du lyst til at finde ud af hvilke sider, der styrer dig, slippe identifikationen med dem og finde tilbage til dig selv, kan et terapi/coachingforløb være et vigtigt skridt i den rigtige retning.