Hvad betyder ID

HVAD ER ID OG HVAD ER DEN SÆRLIG GOD TIL?

ID stammer fra ID Academy, som er uddannelsesstedet.
Selve bogstaverne ID betyder, at den er Integrativ og Dynamisk, og det vil sige, at vi arbejder med flere forskellige psykologiske teorier, metoder og traditioner, i stedet for at lade os begrænse af en enkelt selvudviklingsmetode eller coaching-retning.

ID betyder også, at den er Identitetsorienteret. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet eller roller/former som muligt.
Eksempler på de identiteter eller roller/former kan fx være perfektionisten, pleaseren, den indre kritiker, indpiskeren (den, der siger, du ikke må slappe af, før du har lavet det og det..)

Når du afdækker dine roller/former, kan du blive opmærksom på dit eget drama, agere anderledes og handle i større overensstemmelse med dig selv. Populært sagt er evnen til at iagttage sig selv, det modsatte af at være i sine følelsers vold.

NYT INDEN FOR ID ACADEMY

Som noget nyt indenfor ID Academy har de taget det integrale perspektiv med ind i uddannelsen. Integral betyder inklusiv og komplet, hvilket vil sige, at vi tilstræber, at sammenfatte flest mulige synspunkter som muligt indenfor en given problematik. Dette for at opnå en så fleksibel, mangesidet og effektiv løsning som muligt. Det vil sige, at der arbejdes både på det individuelle plan med krop, sind og ånd samt det kollektive plan som fx. familie, sociale enheder og det kulturelle. Alt har indflydelse på din dagligdag og skal da naturligvis også være inkluderende i dit forløb.

Både psykoterapeut og coaching uddannelsen er seriøse og dybdegående. Coaching uddannelsen er af 2 års varighed og psykoterapeutuddannelsen er på 4 år.