Hvorfor kommer jeg ikke videre?

HVORFOR KOMMER JEG IKKE VIDERE?

  • Er det lige meget hvad du gør, så sker der ikke noget?
  • Laver du overspringshandlinger og kommer med “gode undskyldninger” for ikke at få gjort det, der skal til?
  • Er der noget, der stopper dig i at komme videre, men du ved ikke rigtigt, hvad det er?
  • Begrænser du dig selv?
  • Er du kommet i interessekonflikt – enten med dig selv eller med dine omgivelser?

JAMEN, HVAD GÅR GALT?

Vi har vores erfaringer – både positive og negative, og de spiller en rolle for vores livskvalitet og hvordan, vi får brugt vores ressourcer. Ud fra vores erfaringer skaber vi nogle “sandheder” eller tolkninger, som vi lever efter, de såkaldte leveregler eller overbevisninger.
En leveregel/overbevisninger er en tanke, vi har været knyttet til, ofte i årevis. Tænk blot hvad mange af os siger: “Vi skal yde før vi kan nyde” og “man ved, hvad man har, men ikke hvad man får.”

Når dine leveregler/overbevisninger skaber interessekonflikter – enten i dig selv eller med dine omgivelser – kan de begrænse din udfoldelse, din selvopfattelse og dermed dit selvværd. De afgør, hvordan du lever dit liv. Ofte ubevidst.

HVAD KAN JEG GØRE?

Ofte stiller vi ikke spørgsmålstegn ved vores leveregler, men i et forløb stiller jeg netop spørgsmål til dine leveregler. Er de holdbare længere – gavner de dig, er det dem, der stopper dig etc. Det kan være svært at slippe uhensigtsmæssige tanker, men når du undersøger dem, så slipper de dig. Det vil sige, at vi har fokus på fortidens indflydelse, og vi åbner op for den mulighed, at der kan være flere “sande” leveregler.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

Du kan styrke din evne til at se virkeligheden uden fortidens filter og til at styre dine automatiske reaktioner og mønstre. Når du begynder at erkende og acceptere dine negative reaktionsmønstre er det også muligt at bryde dem. Du kan begynde at vælge dine tanker.

Har du lyst til at udfordre dig selv og dine tanker i et forløb?

“Vælg dine tanker – som du vælger din bil eller det tøj, du tager på.”
– Ukendt.