ID-Life Coaching

HVAD ER LIFE-COACHING?

Coaching er en af de mest effektive selvudviklingsmetoder, der findes i dag. Coaching betyder grundlæggende at træne dig til at finde dit fulde potentiale og at bruge dine ressourcer på bedste måde på en lang række områder.

Coaching er ikke terapi,

 men en enkel og virkningsfuld metode, hvor vi holder fokus det, der kan hjælpe dig til at overkomme dine hindringer, så du kan leve i større overensstemmelse med dig selv. Vi kigger på situationer, som du ønsker anderledes og ser på, hvad du kan gøre fremover.

HVAD KAN LIFE COACHING BRUGES TIL?

I life coaching inddrager vi hele dit liv. Life coaching kan bruges både til det private liv og arbejdsliv samt skoleliv og bruges til at sætte skub i de områder, hvor det ikke rigtig fungerer. Det kan skabe grobund for den forandring, du ønsker. Udgangspunktet er dig selv.
I arbejdslivet er mit fokus stress og følelsen af utilstrækkelighed. Læs mere under menuerne stress og selvværd.
I forhold til privatlivet kan du læse mere under selvværd og selvtillid samt selvudvikling.

HVORFOR BRUGE EN LIFE COACH?

Vi har alle nogle blinde punkter som gør, at vi i nogle områder af vores liv gang på gang havner i den samme uønskede situation. I et Coaching forløb kan jeg hjælpe dig med at finde de blinde punkter.

Det gør en stor forskel, at have en person, som kan støtte dig i at se nye muligheder og skabe en positiv forandring. Og ofte er det små forandringer, der skal til for at gøre en stor forskel. Og når du kommer i lignende problemstillinger igen, kan du bedre håndtere dem.

HVAD ER ID OG HVAD ER DEN SÆRLIG GOD TIL?

ID stammer fra ID Academy, og uddannelsen, som er af 2 års varighed, er seriøs og grundig.
Selve bogstaverne ID betyder, at den er Integrativ og Dynamisk, og det vil sige, at vi arbejder med flere forskellige psykologiske teorier, metoder og traditioner, i stedet for at lade os begrænse af en enkelt selvudviklingsmetode eller coaching-retning.

ID betyder også, at den er Identitetsorienteret. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet eller roller/former som muligt.
Eksempler på de identiteter eller roller/former kan fx være perfektionisten, pleaseren, den indre kritiker, indpiskeren (den, der siger, du ikke må slappe af, før du har lavet det og det..)

Når du afdækker dine roller/former, kan du blive opmærksom på dit eget drama, agere anderledes og handle i større overensstemmelse med dig selv. Populært sagt er evnen til at iagttage sig selv, det modsatte af at være i sine følelsers vold.


Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig.