Stress – erhverv

For at kunne drive en sund og driftig virksomhed er medarbejderne et stort og vigtigt nøglepunkt.

Det er vigtigt, at medarbejderne trives, føler sig respekteret, set og hørt. At de kan bidrage med noget.

Det gælder for os alle.

Et at de største problemer på arbejdsmarkedet i Danmark er stress. Mange virksomheder i dag er præget af deadlines, effektivitet, evige forandringer og højt tempo for at være konkurrencedygtige. Derudover skal arbejdsliv og privatliv forenes og det stiller store krav til den enkelt.

Typiske faktorer på arbejdspladsen, som kan påvirke til øget stress er tidsfaktor, arbejdsstedets indretning, arbejdets indhold, samarbejdrelationer og medindflydelses-muligheder.

Den seneste undersøgelse omkring stress viser, at mængden af alvorligt stressede personer er steget fra 5,8% i 1987 til knap 13% i 2010. Det vil sige, det accelererer, og desværre er der ikke noget der tyder på, at vi bliver mindre stressede i fremtiden.
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

Tal viser at:

 • der hver dag ca. er 35000 personer sygemeldt på grund af stress.
 • ca. 430.000 danskere – svarende til 10-12% har symptomer på stress hver dag.
 • 50-60% af det samlede sygefravær skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.
 • Hver 5. stress syg mister jobbet på grund af stress.
 • Blandt dem som kommer tilbage til arbejdet igen, får halvdelen det ikke bedre.
 • Stressede medarbejdere er i gennemsnit 62% mere syge end andre medarbejdere.

Kilde: Stressforeningen.dk

Stress kan have store menneskelige, faglige og økonomiske konsekvenser, så derfor SKAL der gøres noget for at mindske stress.

Lad ikke din kollega eller medarbejder blive den næste.

Jeg støtter den enkelte, som enten har stress eller er ved at blive stresset, og skabe rum og mulighed for at finde overskud og arbejdsglæde igen.

At have en ekstern sparringspartner kan ofte give en positiv ændring. I sidste ende kan en ekstern sparringspartner betyde mindre spild af arbejdstid, mindre sygefravær og større tilfredshed.

Formålet er:

 • at mindske stress hos den enkelte
 • at øge overblikket hos den enkelte
 • at skabe større bevidsthed om stress og de konsekvenser der kan være
 • at finde værktøjer til den enkelte, der kan afhjælpe stress
 • at blive bedre til at håndtere problemstillinger
 • at genfinde glæde og overskud

Er der andre emner den enkelte har brug for, så ring og hør nærmere på tlf. +45 27 85 88 50.

Læs mere under ” er du ramt af stress”
Læs også mere under selvværd/selvtillid og under selvudvikling