Stress (Coaching erhverv)

For at kunne drive en sund og driftig virksomhed er medarbejderne et stort og vigtigt nøglepunkt.

Det er vigtigt, at medarbejderne trives, føler sig respekteret, set og hørt. At de kan bidrage med noget.

Det gælder for alle.

Mit fokus som life Coach

 er på et af de største problemer på arbejdsmarkedet i Danmark – nemlig stress. Mange virksomheder i dag præges af deadlines, effektivitet, evige forandringer og højt tempo, og derudover skal privatliv og arbejdsliv forenes, hvilket stiller store krav til den enkelte. Typiske faktorer på arbejdspladsen, som kan påvirke til øget stress er tidsfaktoren, arbejdsstedets indretning, arbejdets indhold, samarbejdsrelationer og medindflydelsesmuligheder.

Den seneste undersøgelse omkring stress viser, at mængden af alvorligt stressede personer er steget fra 5,8% i 1987 til knap 13% i 2010. Det vil sige, det accelererer, og desværre er der ikke noget der tyder på, at vi bliver mindre stressede i fremtiden.
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

Tal viser at:

  • der hver dag ca. er 35000 personer sygemeldt på grund af stress.
  • ca. 30000 personer indlægges årligt på grund af stress.
  • ca. 430.000 danskere – svarende til 10-12% har symptomer på stress hver dag.
  • i følge WHO bliver stress en af de væsentligste årsager til sygdom i 2020.

Kilde: Stressforeningen.dk

Stress kan have store menneskelige, faglige og økonomiske konsekvenser, så derfor SKAL der gøres noget for at mindske stress.

Lad ikke din kollega eller medarbejder blive den næste.

Som life Coach kan jeg støtte den enkelte, som enten lider af stress eller er ved at blive stresset, og skabe rum og mulighed for at finde overskud og arbejdsglæde igen. Medarbejdere, der er coachet til selv at finde svar og løsninger, bliver mere kreative og viser større arbejdsglæde, som igen kan mindske risikoen for stress eller yderligere stress.

At have en ekstern sparringspartner kan ofte give en positiv ændring. I sidste ende kan en ekstern sparringspartner betyde mindre spild af arbejdstid, mindre sygefravær og større tilfredshed.

Formålet med coachingen er:

  • at mindske stress hos den enkelte
  • at øge overblikket hos den enkelte
  • at skabe større bevidsthed om stress og de konsekvenser der kan være
  • at finde værktøjer til den enkelte, der kan afhjælpe stress
  • at blive bedre til at håndtere problemstillinger
  • at genfinde glæde og overskud

Hvis der er et uforstyrret lokale af passende størrelse, kommer jeg gerne til virksomheden.

Er der andre emner den enkelte har brug for, så ring og hør nærmere på tlf. 27 85 88 50.

Læs mere under ” er du ramt af stress”
Læs også mere under selvværd/selvtillid og under selvudvikling