Knirker relationerne?

TALER I TIL HINANDEN ELLER MED HINANDEN?

Uanset om det er arbejdspladsen eller privat, så vil forholdet styrkes, når der er en god relation og en god kommunikation. Men sådan er det ikke altid..

Måske oplever du at:

  • I taler forbi hinanden?
  • den anden part ikke hører dig eller ikke forstår dig?
  • det kan være svært at blive enige eller jeres meninger er langt fra hinanden?
  • du ikke rigtigt kan få sagt, det du mener?
  • du ikke rigtigt kommer igennem med det, du mener/ønsker?
  • du ikke bliver mødt eller du føler dig svigtet?

HVORNÅR GÅR DET GALT I RELATIONEN?

Ofte taler vi forbi hinanden eller hører ikke rigtigt efter, hvad den anden siger, fordi vi har så travlt med at få udtrykt vores egen mening. Derudover laver vi en masse tolkninger på det, vi hører. Men det er ikke altid, at disse tolkninger hænger sammen med det, der er blevet sagt, og vi begynder at misforstå hinanden.

HVORDAN KOMMER MAN VIDERE?

Mange af os ønsker, at hvis nu bare den anden var lidt mere forstående eller lyttede lidt mere, så vil det glide meget bedre. Hvor skønt det end kunne være, kan vi sjældent lave om på de andre (har prøvet, det virker ikke), men vi kan undersøge vor egen adfærd og kommunikation, så vi får formidlet vores budskab i større overensstemmelse med os selv.

ID-life Coaching kan hjælpe dig med at skabe større balance i dine relationer og se andre måder at kommunikere på, hvilket både styrker dig selv, dit selvværd og dit ståsted.