Mangler du mål og retning?

ER DU PÅ DEN VEJ DU GERNE VIL?
ELLERS KOM TILBAGE PÅ RETTE SPOR!

  • Har du brug for at blive afklaret omkring noget i dit liv?
  • Måske har du gang i store forandringer fx nyt job, opsigelse, flytning eller andre vigtige forhold.
  • Måske har du brug for hjælp til at træffe et valg – skal/skal ikke.
  • Eller finde balance f.eks i mellem arbejdsliv og privatliv?

Det kan også dreje sig om noget mere specifikt

  • fx tabe de sidste 5 kilo
  • rygestop
  • planlægning af områder i ens liv
  • etc.

ER FORVIRRINGEN TOTAL?

Det kan være frustrerende og uoverskueligt at stå midt i et vadested og ikke vide, hvilken vej man skal gå, eller hvad man skal gøre for at komme videre. Ofte sker der det, at man undlader at handle, fordi man ikke kan overskue konsekvenserne af ens handlinger og valg. Men det gavner dig som regel ikke i længden, men det kan få betydning for din selvtillid og selvværd. Få derfor støtte til at genvinde dit overblik.

HVAD VIL DET GIVE DIG

At lægge en specifik plan kan tjene som en vejviser og bringe dig på rette spor. Det vil skabe dig et overblik, give ro og balance samt overskud til reelt at handle.

Hvis du har brug for at få afklaret dine mål eller opstille opnåelige mål og lave en køreplan, som passer overens med dine værdier, og hvem du er, så kontakt mig for et forløb af kortere eller længere varighed.