Hanne Keller Borup

Jeg hedder Hanne Keller Borup, er født i 1966 og har en dejlig mand.

Jeg er certificeret ID psykoterapeut, ID-life Coach, mindfulness-instruktør, massageterapeut og sygeplejerske. Mine kompetencer er baseret på uddannelser og praktiske erfaringer siden 2001. Desuden har jeg gennem flere år haft fokus på min egen selvudvikling, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, og hvad jeg kunne gøre anderledes.

HVORFOR HAR JEG LIGE VALGT AT ARBEJDE MED SELVVÆRD OG STRESS:

I forhold til selvværd oplevede jeg mobning i folkeskolen, hvilket satte sig spor i min væremåde og mine relationer. Jeg måtte helst ikke lave fejl og alt skulle være perfekt, for så kunne andre vel ikke have noget imod mig. Derfor skulle jeg være forberedt på alt, hvilket jeg skal hilse og sige, er et fuldtidsjob i sig selv.

Men jeg trivedes jo ikke, og begyndte at kigge på mine egne mekanismer og opdagede, at jeg havde lavet store leveregler for mig selv, som jeg ikke kunne leve op til. Da jeg så, hvordan jeg både behandlede mig selv og andre, besluttede jeg mig for, at der måtte forandring til. Det var en sej rejse, men også det hele værd. Dette “værd” ønsker jeg også, at andre må opleve, og heldigvis kan selvværd læres hele livet.

I forhold til stress så jeg som leder i sundhedssektoren, hvordan stress kunne påvirke både arbejde og person. Evige forandringer, stillingtagen, beslutninger, krav udefra og egne krav/værdier kan være konstante faktorer.

For mit eget vedkommende kunne jeg også have tendens til at bebyrde mig selv, jeg kunne jo klare det hele. Men jeg så også i min funktion som sygeplejerske, hvor meget det kunne give mennesker, når de havde en person, der virkelig vil lytte, være nærværende samt hjælpe til at se tingene udefra, hvordan det kunne medvirke til lindring, forandring og ro.

Netop lindring, ro og forandring gennem støtte fra en udefrakommende person er nøgleord til at komme igennem stress, hvilket jeg gerne vil være en del af.

Og netop stress kan påvirke selvværdet og omvendt lavt selvværd kan også give stress, derfor arbejder jeg med denne kombination.

HVORDAN COACHING VIRKEDE PÅ MIG:

Jeg kan fortælle fra mit eget liv, hvad jeg har fået ud af coaching og selvudvikling.
Jeg gik ofte og var halvutilfreds og syntes, at tingene burde være anderledes, og havde hele tiden havde modstand på, hvad der skete omkring mig. Havde ofte tanker som:

“Han burde forstå mig og tage mere hensyn til mig. Hun lytter jo ikke til, hvad jeg siger. Jeg har jo ret. Hvorfor gjorde hun ikke, som jeg sagde? Hvorfor skal jeg hele tide lave mig om og tage hensyn? Det er de andre, som er gal på den. Andre burde være mere søde mod hinanden og sig selv – og mod mig”.

Men jeg opdagede, at jeg lavede en indre krig, når jeg havde alle disse tanker om, hvordan alt burde være anderledes, når det nu ikke var sådan. Og når jeg accepterede, det jeg ikke kunne ændre, fik jeg ro og omgivelserne omkring mig ændrede sig! Så jeg begyndte at stille spørgsmålstegn til min egne udsagn og fandt ud, at de måske ikke altid var helt sande. Og hvem kunne ændre det – der var kun mig.

Så Frans af Assisis udsagn:

“.. at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre… og mod til at ændre de ting jeg kan ….. og visdom til at se forskellen”

gav lige pludselig en reel mening for mig.

MINE KOMPETANCER:

Uddannelser:

 • En 4-årig uddannelse som ID-psykoterapeut – blev færdig marts 2018 på ID Academy v/Ole Vadum Dahl.
 • Uddannet mindfulness instruktør på AT Work A/S i København.
 • En grundig 2-årig uddannelse som certificeret ID-life Coach på ID Academy v/Ole Vadum Dahl.
 • Diplomuddannelse 1 modul i “lederteams, teamledelse og ledelse i selvstyrende grupper” med systemisk tankegang.
 • Professionsbachelor i sygepleje. Autoriseret sygeplejerske.
 • Uddannelse med massage og samtale på 450 timer.
 • Merkonom i regnskab og kontor all-round.

Kurser:

 • Psykisk sårbarhed via DOF
 • The Form – Reality Practice, intro samt del 1-2
 • The Work – metoden
 • Teamorganiseret hjemmepleje – med vægt på relationer og samarbejde.
 • International Health – Panum-Instituttet.
 • Diakoni og omsorg.
 • Erhvervsjura – merkonom.

Erhvervserfaring:

 • Underviser i social-angst og generthed på aftenskole i Næstved.
 • Underviser i mindfulness på aftenskole i Næstved.
 • Går til supervision hos psykoterapeut.
 • I mit selvstændige regi arbejder jeg med især med stress, selvværd, relationsproblemer og problemer med mål og retning i livet. Dette kombineres med mindfulness og massage.
 • Teamledelse herunder konflikthåndtering, kommunikationsproblemer, motivation og selvansvar samt vejledning og coaching af personale i sundhedssektoren.
 • Udekørende sygeplejerske hvor samtale og motivation er nøgleord.
 • Mere end 17 års erfaring fra det private erhvervsliv med økonomi, eksport, kundepleje og personale.
 • Massage og samtale – herunder sammenhængen mellem emotioner og den fysiske krop.

Privat:

 • Yoga.
 • Lang erfaring med meditation, bevidsthedsudvidelse, tankemønstre og bevæggrunde.