Emner

Det er muligt at komme til individuel terapi eller I kommer som par.

Nedenunder kan du se nogle mulige emner, der kan være aktuel for terapi:

INDIVIDUEL TERAPI:

 • Problemer med selvværd/selvtillid
 • Selvkritik eller forestillinger som på virker livshæmmende
 • Depression
 • Uhensigtsmæssige vaner eller mønstre fx hvis du reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæssigt i almindelige situationer
 • Stress/udbrændthed
 • Problemer/kriser i parforhold – kærlighed og seksualitet
 • Fastlåste roller og mønstre i sociale sammenhænge fx socialangst
 • Eksistentielle kriser fx i forbindelse med livsovergange eller andre kriser
 • Forskellige former for tab fx ved sygdom eller hvis du har mistet en
 • Ikke livstruende spiseforstyrrelser
 • Lettere misbrugsproblemer
 • Dybere (Trans) personlig udvikling
PARFORHOLD:

 • Kærlighed og seksualitet
 • Kriser i parforholdet
 • Skilsmisse